Action Zoo Humain / Maxime Waladi

Le chicon | kadert in de Week van de Smaak

Hoe meer ge rechtdoor rijdt, hoe meer de poorten zich openen,
hoe dichter ge komt bij het oog van de storm.
En net als ge denkt, het valt hier nog wel mee,
dan sluiten de poorten achter u en zit ge in Brussel.
Mensen van ’t gehucht Lemmeke komen daar niet.

En ik,
ik sta daar tussen.

In ‘Le Chicon’ positioneert deze jonge theatermaker zich in de ruimte tussen verleden en heden, geworteld in interculturele grond - bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Daar waar het gekende en het onbekende, de verwachtingen en de verlangens, het juk en de breekijzers tot een innerlijke verscheurdheid leiden. Wat werp je van je af en wat wens je te koesteren, welke offers breng je en welke frisse impressies eigen je jezelf toe in het vormen van een gebalanceerde identiteit?

‘Le Chicon’ is een persoonlijke queeste. Een zoektocht naar een eigen plek in de veranderlijke maatschappij, naar erkenning en gemoedsrust.

Maxime Waladi studeerde in 2016 af aan LUCA Drama. Tijdens het maakproces van zijn eerste voorstelling ‘Le Chicon’ vond Waladi een compagnon de route in Zouzou Ben Chikha. Bijgevolg kwam hij terecht bij theatergezelschap Action Zoo Humain, dat maar wát graag de schouders zet onder zijn imposante gestalte, natuurlijk charisma en innemende geestdrift.

Credits
Tekst en regie: Maxime Waladi en Zouzou Ben Chikha | Spel: Maxime Waladi | Productie en techniek: Maarten Snoeck | Kostuums: Marij De Brabandere | Foto: Kurt Van der Elst

In de pers

Cutting Edge - Witloof als symbool voor de Vlaming

In ‘Le chicon’ geeft Waladi een stem aan Vlamingen met een etnisch diverse achtergrond. Het begrip van ‘de Vlaming’ wordt opengebroken: ook mensen met andere roots groeien op tussen de witloofvelden en zij zijn daarom niet minder 'Vlaams'.

Praktisch

 afbeelding ringleiding afbeelding a-kaart
genre
prijzen
  • voorverkoop: 14 euro
  • kassa: 16 euro
  • Kansentarief: 2 euro
locatie
  • ccBe
  • Driekoningenstraat 126
  • 2600 Berchem

Extra

Scène op scène
Duur: 70 min. zonder pauze